9 juli 2024

Veilig de zomer in met Euro BOB: tips voor verantwoorde mobiliteit

(English below)

De zomer is aangebroken, en met de langere dagen en warmere temperaturen neemt ook de drukte op de wegen toe. Of je nu met de auto naar je vakantiebestemming rijdt, een roadtrip maakt of gewoon vaker de weg op gaat voor daguitstapjes, verkeersveiligheid blijft een topprioriteit.

Zomerdrukte en verkeersveiligheid

Tijdens de zomermaanden stijgt het aantal verkeersongelukken helaas significant. Dit komt door de toename van het aantal auto’s op de weg, vermoeidheid door lange ritten, en soms zelfs door alcoholgebruik na gezellige zomerfeestjes. Het is daarom belangrijk om altijd alert te blijven en verantwoord te rijden.

Onze tips voor een veilige reis

  1. Plan je reis goed: Zorg ervoor dat je route duidelijk is en houd rekening met mogelijke verkeersdrukte. Vermijd piekuren als dat mogelijk is.
  2. Rust regelmatig: Vermoeidheid achter het stuur is een grote risicofactor. Plan voldoende pauzes in om even uit te rusten en de benen te strekken.
  3. Blijf nuchter: Alcohol en verkeer gaan niet samen. Als je van plan bent te drinken, zorg dan dat je vervoer geregeld hebt, bijvoorbeeld via een BOB-chauffeur.

Hoe wij bijdragen aan verkeersveiligheid

Bij Euro BOB zetten wij ons in om de wegen veiliger te maken door professionele chauffeurs aan te bieden die je veilig en verantwoord naar huis brengen. Onze chauffeurs zijn getraind en weten hoe ze moeten omgaan met diverse verkeerssituaties, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken.

Laten we samen zorgen voor een veilige zomer op de weg. Neem je verantwoordelijkheid, plan vooruit, en geniet van de mooie zomerdagen!

 

Safe summer travels with Euro BOB: tips for responsible mobility

Summer has arrived, and with the longer days and warmer temperatures, traffic on the roads increases. Whether you’re driving to your holiday destination, taking a road trip, or just hitting the road more often for day trips, road safety remains a top priority.

Summer traffic and road safety

During the summer months, the number of traffic accidents unfortunately increases significantly. This is due to the increase in the number of cars on the road, fatigue from long drives, and sometimes even alcohol consumption after fun summer parties. It is therefore important to always stay alert and drive responsibly.

Our tips for a safe trip

  1. Plan your trip well: Make sure your route is clear and take into account possible traffic congestion. Avoid peak hours if possible.
  2. Rest regularly: Fatigue behind the wheel is a major risk factor. Plan enough breaks to rest and stretch your legs.
  3. Stay sober: Alcohol and driving don’t mix. If you plan to drink, make sure you have arranged transportation, for example via a BOB driver.

How we contribute to road safety

At Euro BOB, we are committed to making roads safer by providing professional drivers who will bring you home safely and responsibly. Our drivers are trained and know how to handle various traffic situations, so you don’t have to worry.

Let’s ensure a safe summer on the road together. Take responsibility, plan ahead, and enjoy the beautiful summer days!

Tags

Delen