30 april 2024

Rijden onder invloed kost elke week iemand het leven

(English version below)

Het aantal doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel is, neemt de laatste jaren flink toe. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. In 2016 overleden er 13 mensen bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een bestuurder onder invloed. In 2022 waren dat er al 61.

De werkelijke aantallen zijn zeer waarschijnlijk hoger omdat er alleen onderzoek wordt gedaan naar middelengebruik als de veroorzaker van het ongeluk het overleeft. Wanneer de bestuurder overlijdt, gebeurt dat meestal niet omdat er geen vervolging mogelijk is.

In 2022 werden alleen al ongeveer 43.000 mensen beboet voor rijden onder invloed, waarvan 25.000 te veel hadden gedronken en naar schatting 6.000 onder invloed van drugs waren. Deze schokkende cijfers illustreren de ernst van het probleem en de dringende noodzaak voor maatregelen.

Het gebruik van alcohol of drugs vertraagt de reactiesnelheid van bestuurders, zelfs bij een klein aantal consumpties. Bijvoorbeeld, na slechts twee glazen alcohol duurt het 0,5 seconde langer voordat een bestuurder op de rem trapt. Dit kan fatale gevolgen hebben, niet alleen voor de bestuurder zelf, maar ook voor andere weggebruikers.

De politie zegt zelf ruim 6 jaar geleden gestopt te zijn met grote alcoholfuiken omdat binnen no time op social media gedeeld werd waar deze stonden. Dit lijkt een vrijbrief voor veel mensen om toch onder invloed te gaan rijden, je wordt namelijk alleen gepakt als je daadwerkelijk staande gehouden wordt of een ongeluk veroorzaakt.

De gevolgen als je wel betrapt wordt zijn flink. Geldboetes starten vanaf €300,- en kunnen oplopen tot wel €1.100,-! Hier komt in ernstigere gevallen ook nog een rijontzegging bij van meerdere maanden. Bovendien moet je vaak een dure cursus volgen die je uit eigen zak mag betalen. Zo lopen de kosten al gauw in de duizenden euro’s. En dan is dit enkel financieel leed, eventuele fysieke schade aan jezelf of anderen valt niet te overzien.

Het is tijd om de ogen te openen voor de harde realiteit van rijden onder invloed. Elke rit onder invloed brengt levens in gevaar en veroorzaakt onherstelbaar leed voor families en gemeenschappen. Laten we samen streven naar een samenleving waarin rijden onder invloed onaanvaardbaar is en waarin iedereen veilig thuiskomt.

 

Driving under the influence of alcohol or drugs costs someone’s life every week.

The number of deaths in traffic accidents involving alcohol or drugs has significantly increased in recent years, as evidenced by figures obtained by NOS from the police. In 2016, 13 people died in an accident caused by a driver under the influence. In 2022, that number rose to 61. The actual numbers are likely higher because investigations into substance use only occur if the accident’s perpetrator survives. When the driver dies, prosecution is usually not possible.

In 2022 alone, approximately 43,000 people were fined for driving under the influence, with 25,000 having consumed too much alcohol and an estimated 6,000 under the influence of drugs. These shocking figures illustrate the severity of the problem and the urgent need for action. Alcohol or drug use slows down drivers’ reaction times, even with a small number of drinks. For example, after just two alcoholic drinks, it takes 0.5 seconds longer for a driver to hit the brakes. This can have fatal consequences, not only for the driver but also for other road users.

The police themselves stopped setting up large alcohol checkpoints over six years ago because their locations were quickly shared on social media. This seems to be a carte blanche for many people to drive under the influence, as you only get caught if you are actually stopped or cause an accident. The consequences if you are caught are significant. Fines start from €300 and can go up to €1,100! In more serious cases, there is also a driving ban of several months. Additionally, you often have to attend an expensive course that you have to pay for out of your own pocket. This quickly adds up to thousands of euros. And this is only financial suffering; the potential physical damage to yourself or others is immeasurable.

It’s time to face the harsh reality of driving under the influence. Every ride under the influence endangers lives and causes irreparable suffering for families and communities. Let’s strive together for a society where driving under the influence is unacceptable and where everyone arrives home safely.

Tags

Delen